Tarjoamme laki- ja veropalveluja suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille sekä yksityishenkilöille suomeksi, englanniksi ja espanjaksi.

Kuulumme maailmanlaajuiseen the United Tax Network – verkostoon.

Näin hoidamme kansainvälisiä toimeksiantoja:

Suomi – Espanja

Olemme hoitaneet Espanjaa koskevia toimeksiantoja jo yli 20 vuotta. Siten tunnemme hyvin mm. keskeiset verotukseen, kiinteistökauppoihin ja -lahjoituksiin sekä perintöasioihin liittyvät kysymykset. Koska suomalaisten kohdalla Espanjaa koskevat asiat pitää yleensä tarkastella myös Suomen näkökulmasta, kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että ne tehdään oikein ja tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä molemmissa maissa. Asiakas saakin meidän kauttamme mm. verosuunnittelu- ja veroilmoituspalvelut sekä perintöoikeudelliset palvelut kummankin maan osalta. Näin asiat tulevat hoidetuiksi kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Esimerkiksi Espanjaan muuttoon tai sieltä Suomeen paluuseen liittyy lukuisia kysymyksiä. Samalla on erittäin tärkeää selvittää hyvissä ajoin ne asiat, jotka pitää ehdottomasti hoitaa jo ennen virallista muuttoa mm. tietyn edun menetyksen uhalla. Autamme asiakasta saamaan kuntoon juridisesti tärkeät asiat sekä Espanjan että Suomen päässä. Tarvittaessa hoidamme Espanjaa koskevat asiat paikallisesta toimistostamme käsin. Muuton suunnittelussa sekä muidenkin tärkeiden tilanteiden kartoituksessa Espanjan ja Suomen näkökulmasta pääsemme yleensä pitkälle jo noin puolen tunnin puhelinpalaverin avulla. Tämän mahdollistaa pitkä ja monipuolinen kokemuksemme Espanjaa koskevien vero- ja lakiasioiden hoidosta.

Suomi – Muut maat

Kansainvälisissä toimeksiannoissa kartoitamme aina erityisen huolellisesti tilanteen lähtökohdan sekä sen, miten asiaa voitaisiin hoitaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen jälkeen teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jos toimeksiannon hoidon perustaksi riittää Suomea koskevan lainsäädännön sekä Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ymmärtäminen siten, kuin niitä Suomessa on tulkittava. Aina tarvittaessa toimimme kuitenkin yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Koska kuulumme maailmanlaajuiseen United Tax Network -verkostoon, saamme tarvittavan avun ulkomailta nopeasti ja tehokkaasti.

Kansainvälisten vero- ja lakiasioiden hoito on monitahoista. Toisaalta suomalaiset tarvitsevat apua muita maita koskevien asioiden hoidossa, mutta toisaalta myös lukuisa joukko ulkomaalaisia tarvitsee luotettavia neuvoja Suomen lainsäädännöstä sekä apua Suomessa tehtävien asioiden toteutuksessa. Me palvelemme näitä asiakkaita joko suoraan tai United Tax Network -verkostoon kuuluvien toimistojen välityksellä.