Veroasiat

Kansainvälinen verosuunnittelu

Selvitämme yritysasiakkaille mm. ulkomaille laajentuvan liiketoiminnan mukanaan tuomat verokysymykset tarjoten samalla toimivat ratkaisut niiden hoitamiseksi. Tarkastelemme tilanteita sekä yksittäisen yrityksen että koko konsernin näkökulmasta. Autamme yrityksiä myös kaikissa kansainväliseen työskentelyyn liittyvissä verokysymyksissä.

Yksityisasiakkaille selvitämme, veroasiat tulee suunnitella kansainvälisissä tilanteissa kuten muutettaessa maasta toiseen tai hankittaessa varallisuutta ulkomailta. Hallitsemme tuloverotuksen lisäksi myös muut verolajit kuten perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen. Selvitämme verokysymykset sekä verotuksellisen asuinvaltion että lähdevaltion näkökulmasta. Tarvittaessa laadimme myös vertailulaskelmia asiakkaan ja hänen perheensä kokonaistilanne huomioiden.

Olemme perehtyneet monipuolisesti Espanjaan liittyviin veroasioihin. Siten teemme paljon verosuunnittelua, joka koskee samanaikaisesti sekä Suomea että Espanjaa.

Kansainvälisen työskentelyn verotus sekä sosiaaliturvakysymykset

Selvitämme suomalaisten ulkomailla työskentelyn vaikutukset sekä Suomen että työskentelymaan verotukseen. Kerromme myös, miten työantajavelvoitteet tulee hoitaa. Selvitämme vastaavat asiat myös ulkomailta Suomeen tuleviin työntekijöihin liittyen.  

Tunnemme ulkomaankomennusten sekä kansainvälisen etätyöskentelyn verotusta ja sosiaaliturvaa koskevat erityiskysymykset.  

Tutkimme työsuhde-etuihin ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvät vero- ja sosiaaliturvakysymykset sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.

Teemme kansainvälistä työskentelyä koskevia verolaskelmia. Autamme myös hakemusten sekä veroilmoitusten laadinnassa.

Tarvittaessa toimimme yhteistyössä the United Tax Network -verkoston ulkomaisten toimistojen kanssa. Jos asiat liittyvät Espanjaan, hoidamme ne yleensä yhteistyössä Espanjan toimistomme kanssa.

Veroilmoitukset, vastineet, valitukset

Laadimme veroilmoituksia, vastineita, hakemuksia, oikaisuvaatimuksia sekä valituksia toimeksiantojen pääpainon ollessa kansainvälisissä tilanteissa.

Tarvittaessa käännymme the United Tax Network -verkostoon kuuluvien ulkomaisten toimistojen puoleen.   

Espanjan verohallinnolle annettavat veroilmoitukset sekä muut asiakirjat laadimme Espanjasta käsin.