Työoikeus

Työsopimukset ja muut työoikeudelliset asiakirjat

Laadimme työsopimuksia (mukaan lukien ulkomailla työskentelyyn liittyvät komennussopimukset sekä etätyösopimukset), johtajasopimuksia sekä muita työsuhdetta koskevia asiakirjoja. 

Työoikeudellisten asioiden hoidossa hyödynnämme laaja-alaisesti kansainvälistä kokemustamme sekä vero-oikeudellista osaamistamme (esim. palkitsemiseen liittyvät kysymykset).

Työoikeudelliset tulkinta- ja ristiriitatilanteet

Autamme työoikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa käytännön tulkintatilanteissa sekä mahdollisten ristiriitatilanteiden selvittämisessä.