Lakipalvelut Espanjassa asuville

Olemme ainoa lakipalveluja tarjoava yritys Suomessa ja Espanjassa, joka pystyy tekemään toimeksiannot kokonaisuutena siten, että ne tulevat asianmukaisesti tehdyiksi molemmissa maissa. Meissä yhdistyy Espanjan ja Suomen lainsäädännön vankka asiantuntemus.

Toimintamme Espanjassa on painottunut perhe- ja perintöoikeuteen, varallisuusjärjestelyihin sekä verosuunnitteluun.

Espanjassa asuvia palvelemme sekä Suomen että Espanjan toimitiloistamme käsin.


Lisäksi palvelemme mm. seuraavissa asioissa:

Perhe- ja perintöasiat

Palveluihimme kuuluvat myös tavanomaiset perunkirjoitukset, pesänselvitykset, perinnönjaot, ositukset, avioehtosopimukset, avoparien väliset sopimukset, lahjoitukset ja testamentit.

Sopimusasiat

Sopimusoikeudellinen neuvonta, kauppakirjat ja muut sopimukset, riita-asiat

Veroasiat

Henkilö- ja yritysverotus, ennakkoperintä ja työnantajavelvoitteet (myös eläke- ja sosiaaliturva-asiat), perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, kansainvälinen verotus.

Ulkomaalaisasiat

Ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden ja yritysten oikeudellinen neuvonta (mukaan lukien veroneuvonta) sekä avustaminen viranomaisasioissa.