Tarjoamme laki- ja veropalveluja suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille sekä yksityishenkilöille suomeksi, englanniksi ja espanjaksi.

Kuulumme maailmanlaajuiseen the United Tax Network -verkostoon.

Näin hoidamme kansainvälisiä toimeksiantoja:

Suomi – Espanja

Olemme hoitaneet Espanjaa koskevia toimeksiantoja jo yli 20 vuotta. Siten tunnemme hyvin mm. keskeiset Espanjan verotukseen, kiinteistökauppoihin ja -lahjoituksiin sekä perintöasioihin liittyvät kysymykset. Koska suomalaisten Espanjaa koskevat asiat pitää yleensä tarkastella myös Suomen näkökulmasta, kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että ne tehdään oikein ja tarkoituksenmukaisesti molemmissa maissa. Asiakas saakin meidän kauttamme vero- ja lakipalvelut kummankin maan osalta. Näin asiat saadaan hoidettua tehokkaasti ja päästään kokonaisuuden kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Esimerkiksi Espanjaan muuttoon tai sieltä Suomeen paluuseen liittyy lukuisia kysymyksiä. Samalla on erittäin tärkeää selvittää hyvissä ajoin asiat, jotka on saatava hoidetuiksi jo ennen muuttoa – esimerkiksi tietyn edun menetyksen uhalla. Espanjaa koskevat käytännön toimenpiteet hoidamme yleensä paikallisesta toimistostamme käsin.

Suomea ja Espanjaa koskevien asioiden kartoituksessa pääsemme usein pitkälle jo noin puolen tunnin puhelinpalaverin avulla. Tämän mahdollistaa pitkä ja monipuolinen kokemuksemme Espanjaa koskevien vero- ja lakiasioiden hoidosta.

Suomi – Muut maat

Kansainvälisissä toimeksiannoissa kartoitamme aina erityisen huolellisesti tilanteen lähtökohdan sekä sen, miten asiaa voitaisiin hoitaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen jälkeen teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jos toimeksiannon hoidon perustaksi riittää Suomea koskevan lainsäädännön sekä Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ymmärtäminen siten, kuin niitä Suomessa on tulkittava. Aina tarvittaessa toimimme kuitenkin yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Koska kuulumme maailmanlaajuiseen United Tax Network -verkostoon, saamme tarvittavan avun ulkomailta nopeasti ja tehokkaasti.

Kansainvälisten vero- ja lakiasioiden hoito on monitahoista. Toisaalta suomalaiset tarvitsevat apua muita maita koskevien asioiden hoidossa, mutta vastaavasti myös lukuisa joukko ulkomaalaisia tarvitsee luotettavia neuvoja Suomen lainsäädännöstä sekä apua Suomessa tehtävien asioiden toteutuksessa. Me palvelemme yhtä mielellämme molempia kohderyhmiä – suomeksi, englanniksi tai espanjaksi.

Tässä eräitä artikkeleitamme: