Yritys

InterJuris on erikoistunut kansainvälistä kokemusta ja osaamista edellyttäviin toimeksiantoihin, joissa asioita on selvitettävä Suomen ja jonkin toisen valtion lainsäädännön näkökulmasta. Kyse on esimerkiksi siitä, miten tehtävät toimenpiteet on hoidettava joko kokonaan tai osittain muussa kuin asiakkaan kotivaltiossa.

Suomalaisia asiakkaita avustamme erityisesti kansainvälistä verotusta ja työskentelyä koskevissa tilanteissa. Kuulumme maailmanlaajuiseen the United Tax Network -verkostoon ja tarvittaessa toimimme yhteistyössä verkostoon kuuluvan ulkomaisen yrityksen kanssa.

Merkittävällä osalla suomalaisista asiakkaistamme on varallisuutta, perhesiteitä ja/tai yritystoimintaa Espanjassa. Espanjaan liittyvien asiakkaiden osalta teemme paljon myös perhevarallisuus- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja.

Yrityksen perustaja varatuomari Marja-Leena Gutiérrez on hoitanut kansainvälisiä vero- ja lakiasioita jo lähes 30 vuotta.