Ulkomaisten osinkojen verotus voi aiheuttaa ylimääräistä työtä

Yleensä ulkomaisista osingoista maksettava lähdevero on 15 prosenttia

Monet saavat osinkoja ulkomailta. Ne tulevat käytännössä maista, joiden kanssa Suomella on kaksinkertaisen verotuksen estävä verosopimus. Verosopimuksen osinkoartiklassa määrätään, kuinka paljon lähdevaltiolla on oikeus periä osingosta veroa. Suurimmassa osassa Suomea koskevista verosopimuksista osinkojen lähdeveroprosentti on luonnollisten henkilöiden osalta 15. Kuitenkin esim. Suomen ja Sveitsin välisessä verosopimuksessa se on vain 10.

Monet valtiot pidättävät lähdeveroa enemmän kuin verosopimuksen mukaan olisi mahdollista – palautusta on haettava lähdevaltiosta

Suomi poistaa Suomessa asuvan ulkomailta saamien osinkojen kaksinkertaisen verotuksen verosopimuksen mukaisesti. Siten kun osingon maksajan kotivaltiossa peritty lähdevero on enintään verosopimuksessa määritellyn prosenttiosuuden mukainen, Suomi hyvittää ulkomaille maksetun lähdeveron kokonaisuudessaan. Esimerkiksi Ruotsista ja Yhdysvalloista saaduista osingoista peritty lähdevero tulee täysimääräisesti hyvitetyksi Suomessa. Monissa valtioissa ulkomaalaiselle osakkeenomistajalle maksetuista osingoista pidätetään kuitenkin kyseisen valtion sisäisen lainsäädännön mukaisen lähdeveroprosentin osoittama määrä veroa verosopimuksen mukaisen lähdeveroprosentin sijasta. Siten esim. Sveitsissä pidätetään Suomessa asuvalta sijoittajalta lähdeveroa 35 prosenttia vastoin verosopimuksen mukaista kymmentä prosenttia. Tämä tarkoittaa, että Sveitsistä saaduista osingoista jää Suomessa peräti 25 prosenttia hyvittämättä. Liikaa perittyä veroa voi kuitenkin hakea takaisin Sveitsin verohallinnolta.

Osakesäästötilien osalta on huomattava, että lähdevaltiot pidättävät myös niille maksetuista osingoista lähdeveroa (Isoa-Britanniaa lukuun ottamatta). Siten osakesäästötiliasiakkaan pitää hakea liikaa perittyjä lähdeveroja takaisin osinkoa maksaneen yhtiön kotivaltiosta. Takaisinmaksettuja lähdeveroja verotetaan osakesäästötililtä nostettuna tuottona.

Liikaa perittyä lähdeveroa koskevan palautuksen saamiseksi pitää nähdä vaivaa. Tarvitaan erilaisten lomakkeiden täyttöä sekä liiteasiakirjojen hankintaa. On myös syytä tiedostaa, että palautushakemusten käsittely on monissa maissa hyvin hidasta. Näin ollen pitää varautua odottamaan palautuksen saantia ainakin lähes vuoden.