Työskentely kahdessa tai useassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä – minkä maan sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu?

EU:n sosiaaliturvasopimuksen mukaan määritellään, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu työskenneltäessä EU:ssa, ETA-maissa ja Sveitsissä. Myös kahdessa tai useammassa maassa työskenneltäessä henkilö kuuluu vain yhden maan sosiaaliturvaan.

EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaan kahdessa tai useassa maassa työskentelevä kuuluu aina asuinvaltionsa sosiaaliturvaan, jos hän työskentelee huomattavan osan työstään asuinmaassaan. Huomattavaksi osaksi työstä katsotaan työ, jonka osuus työajasta ja/tai työtuloista on vähintään 25 prosenttia. Jos sen sijaan kyseinen osuus työajasta ja työtuloista on alle 25 prosenttia, hän kuuluu sen maan sosiaaliturvaan, jossa työnantajan päätoimipaikka sijaitsee. Jos henkilöllä on kuitenkin kaksi työantajaa, joista toisen päätoimipaikka on työntekijän asuinmaa, mutta jossa tehdyn työajan ja työtulojen osuus on alle 25 prosenttia, työntekijä vakuutetaan sen työnantajan kotimaassa, jonka päätoimipaikka sijaitsee ulkomailla.

Työntekijä sen sijaan vakuutetaan asuinmaassaan, vaikka osuus työajasta ja työtuloista siellä olisi alle 25 prosenttia, jos hän työskentelee kahden tai useamman työantajan palveluksessa, joiden päätoimipaikat sijaitsevat eri valtioissa ja muualla kuin työntekijän kotimaassa.

Useassa maassa työskentelyn luonnetta arvioidaan 12 kuukauden ajanjaksolta.