EU:n etätyösopimus

EU:n etätyösopimus tuli voimaan 1.7.2023. Sen on tähän mennessä allekirjoittanut Suomen ohella suurin osa EU-maista, samoin myös Norja sekä Sveitsi.

Etätyösopimuksen mukaan kahdessa etätyösopimuksen allekirjoittaneessa maassa työskentelevä työntekijä voidaan tietyin edellytyksin vakuuttaa työnantajan kotimaassa oman asuinmaansa sijaan, jos:
– Työntekijä tekee etätyötä tietotekniikan välityksellä ja työskentelee muutoin työnantajansa kotimaassa
– Työntekijä käyttää alle 50 prosenttia kokonaistyöajastaan etätyöskentelyyn asuinmaassaan. Työnantajamaassa työskentelyyn tulee siten vastaavasti käyttää vähintään 50 prosenttia työajasta.   
– Sekä työntekijä että työnantaja haluavat soveltaa etätyösopimusta sekä sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevista normaaleista määräyksistä poikkeamista.

Jotta etätyöntekijä voitaisiin vakuuttaa työantajan kotimaassa, työnantajan on tehtävä ns. poikkeuslupahakemus kotipaikkansa sosiaaliturvaviranomaisille. Suomessa hakemus tehdään Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskus voi myöntää A1-todistuksen etätyösopimuksen vuoksi enintään 3 vuodeksi kerrallaan.

On syytä huomata, ettei EU:n etätyösopimusta sovelleta:
– Yrittäjiin
– Työhön, joka on tiettyyn paikkaan sidottua
– Työntekijöihin, joilla on vain yksi työskentelymaa
– Työntekijöihin, joilla on useampi kuin kaksi työskentelymaata tai useita työnantajia eri maissa