Vuokratulot Espanjasta – minne tehdään veroilmoitukset?

1. Suomessa asuvan ilmoitusvelvollisuus Espanjasta saaduista vuokratuloista

Suomessa asuvan on tehtävä Espanjassa sijaitsevasta asunnosta veroilmoitukset sekä Espanjaan ja Suomeen. Suomessa asuva tekee Espanjaan ns. rajoitetusti verovelvollisen veroilmoituksen.

1.1. Veroilmoitus Espanjaan

Rajoitetusti verovelvollisen tulee tehdä vuokratuloja koskeva veroilmoitus Espanjaan neljännesvuosittain. Tammi-maaliskuun veroilmoitus on annettava 20.4. mennessä, huhti-kesäkuun veroilmoitus 20.7. mennessä, heinä-syyskuun veroilmoitus 20.10. mennessä sekä loka-joulukuun veroilmoitus 20.1. mennessä. Verot maksetaan oma-aloitteisesti kunkin veroilmoituksen annon yhteydessä (ns. autoliquidación).

Yllä kerrotun lisäksi rajoitetusti verovelvollisen pitää antaa kalenterivuoden loppuun mennessä Espanjaan veroilmoitus koko edellisen kalenterivuoden vuokratuloista (esim. kalenterivuoden 2023 osalta 31.12.2024 mennessä).

Suomessa asuvan vuokratulojen veroprosentti on Espanjassa 19. Espanjassa vuokratuloista tehtävät vähennykset poikkeavat jonkin verran Suomessa tehtävistä vähennyksistä.

On huomattava, että Espanjassa verojen maksu myöhässä on ankarasti sanktioitu. Jos esim. rajoitetusti verovelvollisen veroilmoituksen anto ja maksu myöhästyvät yhden päivänkin, seurauksena on jo 5 prosentin veronkorotus (recargo). Veronkorotusprosentti lasketaan nettotuloista määräytyvästä verosta.

1.2. Veroilmoitus Suomeen

Suomessa asuvan on tehtävä Espanjasta saamistaan vuokratuloista veroilmoitus myös Suomeen. Ne ilmoitetaan tavalliseen tapaan veroilmoituksen annon yhteydessä.

Espanjalaisten asuinhuoneistojen osalta on tärkeää huomata, että niistä saadut vuokratulot ilmoitetaan Suomen veroilmoituksella kiinteistöistä saatuina vuokratuloina. Tämä hyödyttää verovelvollista, koska vuokratuloista voidaan näin tehdä enemmän vähennyksiä kuin suomalaisten osakehuoneistojen vuokratuloista.

Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen verovelvollisen vaatimuksesta. Verovelvollisen on pystyttävä tarvittaessa esittämään kuitti Espanjaan maksetuista veroista.

2. Espanjassa asuvan (ns. residentti) vuokratulojen verotus

Espanjassa vakituisesti asuva (residentti) ilmoittaa vuokratulot vuosittain annettavalla veroilmoituksella. Verotettava vuokratulo lasketaan yhteen palkka- sekä eläketulojen kanssa. Ne siis ovat kumpikin ns. yleiseen veropohjaan kuuluvia tuloja.