Ulkomailta saadun eläkkeen verotus

Lähdevaltioon maksetun veron hyvitystä vaadittava Suomen veroilmoituksella

Suomessa asuvan ulkomailta saadun eläkkeen verotusoikeus määräytyy yleensä Suomen ja eläkkeen lähdevaltion (eli maksajavaltion) verosopimuksen mukaisesti. Tavallisesti eläkettä verottaa sekä asuinvaltio että lähdevaltio.

Kaksinkertainen verotus poistetaan yleensä ns. hyvitysmenetelmän mukaisesti eli hyvittämällä ulkomaille maksetut verot Suomen veroista. Hyvitys vastaa tällöin enintään kyseisestä tulosta Suomeen maksettavien verojen suhteellista osuutta Suomeen maksettavista veroista.  

Jos lähdevaltion verotus on kevyempää kuin Suomen, ulkomailta saadusta eläkkeestä voi joutua maksamaan lisää veroa Suomeen.

Ulkomaille maksettujen verojen hyvitystä on vaadittava Suomen verotuksessa. Ulkomaille maksettava vero voidaan ottaa huomioon jo ennakonpidätystä toimitettaessa.

Käänteinen hyvitys

Joskus ulkomailta saadun eläkkeen lähdeverotuksen poistaa lähdevaltio. Kyse on ns. käänteisestä hyvityksestä. Tällöin eläkkeensaajan on syytä hyvissä ajoin selvittää, miten lähdevaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen eli käytännössä hyvittää eläkkeestä Suomeen maksetut verot. Käänteinen hyvitys koskee tällä hetkellä Espanjasta, Italiasta, Sveitsistä ja Thaimaasta maksettavia sosiaalilainsäädäntöön perustuvia eläkkeitä.