Työantajan on vuodesta 2022 lukien maksettava työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista

Kilpailukieltosopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus (sisältyy varsinaiseen työsopimukseen tai on erillinen sopimus), joka työsuhteen päätyttyä joko rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa tai vastaavasti rajoittaa työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa. Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain erityisen painavasta syystä.

Kilpailukieltosopimuksiin liittyy korvausvelvollisuus. Muutoksen myötä työnantajan on maksettava enintään kuuden kuukauden pituiselta rajoitusajalta työntekijälle korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta, työntekijälle on maksettava rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 60 prosenttia työntekijän palkasta. Rajoitusaika voi olla enintään yksi vuosi työsuhteen päättymisestä.

Muutoksen voimaantuloon asti korvausvelvollisuus koski vain yli kuuden kuukauden pituisia kilpailukieltosopimuksia. Kilpailukieltosopimus ei edelleenkään sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. 

Muutoksen tavoite on vähentää perusteettomia kilpailukieltosopimuksia.