Suomi ryhtyi verottamaan rajoitetusti verovelvollisten välillisiin kiinteistöomistuksiin liittyviä luovutusvoittoja

Tuloverolain 1.3.2023 voimaan tulleen muutoksen myötä kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta saatua tuloa pidetään Suomesta saatuna tulona. Kyse on käytännössä sellaisen yhtiön osakkeiden myynnistä, jonka varat koostuvat pääasiallisesti asunto-osakeyhtiön tai muun kiinteistöyhteisön osakkeista. Siten rajoitetusti verovelvolliset menettivät verohyödyn, jonka määrä oli saattanut nousta huomattavaksi. Tosin on huomattava, että merkittävä määrä Suomen tekemistä verosopimuksista ei tällä hetkellä mahdollista kiinteistön sijaintivaltiolle verotusoikeutta silloin, kun luovutetaan välillisesti omistettua kiinteää omaisuutta.