Passiivisluonteiset taloudelliset siteet eivät yksin riitä muodostamaan yleiseen verovelvollisuuteen liittyviä olennaisia siteitä Suomeen

Asia liittyy korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisuun 2021:172. Kysymys oli Suomen kansalaisesta, joka oli muuttanut tšekkiläisen puolisonsa ja heidän yhteisten lastensa pysyvästi puolison kotimaan Tšekkeihin. Verovelvollinen oli aloittanut siellä päätoimisen työskentelyn paikallisen yhtiön palveluksessa markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Perhe asui Tšekeissä vuokralla. Suomeen ei ollut jäänyt mitään asuntoa. Verovelvolliselle jäi muuton jälkeen Suomeen kuitenkin taloudellisia siteitä. Hän omisti sijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön osakekannan ollen samalla sen toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Kyseinen yhtiö omisti vähemmistöosuuksia noteeraamattomissa yhtiöissä sekä pörssiyhtiöiden osakkeita. Verovelvollinen omisti myös vähemmistöosuudet kahdesta muusta osakeyhtiöstä. Lisäksi hän oli erään yhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä neljän muun yhtiön hallituksen jäsen osallistumatta kuitenkaan näiden yhtiöiden operatiiviseen toimintaan. Verovelvollisen tuloista noin 80 prosenttia muodostui Tšekeissä tehdystä työstä.

Ratkaisun tapausselostus on kokonaisuudessaan mielenkiintoinen. Se tarkentaa sitä, miten taloudelliset siteet pitää huomioida olennaisten siteiden olemassaoloa arvioitaessa. On kuitenkin vaikea sanoa, millä seikoilla on ollut eniten painoa tapauksen tulkinnassa. Näin siksi, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu olennaisten siteiden osalta perustui kokonaisarviointiin.