Kotitalousvähennys kansainvälisissä tilanteissa

Kotitalousvähennyksen voi saada myös toisessa EU- tai ETA-valtiossa tehdystä työstä. Siten kotitalousvähennys voi liittyä esimerkiksi Ranskassa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon remonttiin.

Kun työn on tehnyt ulkomainen yritys, verovelvollisen on annettava Suomen verohallinnolle todistus siitä, ettei yritys ole olennaisesti laiminlyönyt verotukseen liittyviä maksuja tai ilmoituksia.

Myös Suomessa rajoitetusti verovelvollinen EU- tai ETA-valtiossa vakituisesti asuva voi saada kotitalousvähennyksen. Tällöin kuitenkin Suomen verotuksen pitää tapahtua verotusmenettelylain mukaisesti kuten yleisesti verovelvollisilla. Jos verotus on sen sijaan lähdeverotusta, mitään vähennyksiä ei voi saada.

Esimerkiksi osingoista rajoitetusti verovelvollinen maksaa yleensä lähdeveroa, eikä kotitalousvähennys ole siten mahdollinen. Rajoitetusti verovelvollinen voi kuitenkin vaatia osinkoja verotettaviksi kuten yleisesti verovelvollisella, jos hän asuu EU- tai ETA-valtiossa, eikä saa osingoista Suomeen maksettua veroa kokonaan hyvitetyksi asuinvaltiossaan. Vaatimus verotusmenettelylain mukaisesta verotuksesta voidaan yleensä tehdä vasta asuinvaltion verotuksen päätyttyä.