EU on päivittänyt veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaa luetteloaan

EU:n neuvosto laati ensimmäisen kerran veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevan luettelon joulukuussa 2017. Luettelon laadinta ja ylläpito liittyy EU:n pyrkimykseen edistää hyvää hallintotapaa maailmanlaajuisesti. Lainkäyttöalueiden arvioinnissa käytetään EU:n neuvoston vahvistamia kriteerejä, jotka koskevat verotuksen avoimuutta, oikeudenmukaista verotusta sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen ehkäisemiseksi laadittujen kansainvälisten säännösten täytäntöönpanoa. Luetteloa päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon merkitään maat, jotka eivät ole käyneet EU:n kanssa rakentavaa vuoropuhelua verotusalan hallintotavasta tai eivät ole täyttäneet sitoumuksiaan toteuttaa tarvittavia uudistuksia. Uudistuksilla pitäisi pyrkiä noudattamaan objektiivisia verotusalan hyvän hallintotavan kriteerejä. Niihin sisältyvät verotuksen avoimuus ja oikeudenmukaisuus sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen ehkäisemiseksi laadittujen kansainvälisten normien soveltaminen.

EU:n neuvosto on päättänyt 20.2.2024 poistaa Bahaman, Belizen, Seychellit sekä Turks- ja Caicossaaret yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta luettelosta. Kyseisen päivityksen jälkeen luettelo sisältää seuraavat 12  lainkäyttöaluetta:

 • Amerikan Samoa
 • Anguilla
 • Antigua ja Barbuda
 • Fidži
 • Guam
 • Palau
 • Panama
 • Venäjä
 • Samoa
 • Trinidad ja Tobago
 • Yhdysvaltain Neitsytsaaret
 • Vanuatu