Espanjan veroilmoitus vuodelta 2023 (”residentit”)

Veroilmoituksen antoajankohta

Espanjassa vuoden 2023 tuloja koskeva ns. residentin veroilmoitus on annettavissa 3.4.2024 lukien. Veroilmoituksen viimeinen antopäivä on puolestaan 1.7.2024. Mahdollinen varallisuusveroilmoitus annetaan vastaavien päivämäärien puitteissa. Jos kuitenkin haluaa, että Espanjan verohallinto perii maksettavat verot suoraan espanjalaiselta pankkitililtä, veroilmoitus on annettava viimeistään 26.6.2024. Samalla on varmistettava, että tilillä on tuolloin riittävä määrä varoja.

Veroilmoituksen antovelvollisuutta koskevat tulorajat

Veroilmoituksen antovelvollisuus ei koske kaikkia verovelvollisia. Palkka- ja eläketulojen osalta veroilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos ne ovat vuodelta 2023 enintään 22.000 euroa ja jos ne on saatu vain yhdeltä maksajalta. Veroilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä, jos palkka- ja eläketuloja on saatu saatu enintään 22.000 euroa, ja jos muilta kuin suurimmalta maksajalta saatu määrä on yhteensä enintään 1.500 euroa. Edelleen veroilmoitusta ei tarvitse tehdä, vaikka muilta kuin suurimmalta maksajalta saatu eläke- tai palkkatulo yhteensä ylittäisi 1.500 euroa, mutta jos kokonaismäärä samalla jää enintään 15.000 euroon.

Yllä kerrotusta huolimatta on huomattava, että veroilmoitus on kuitenkin tehtävä jo esim. varsin vähäisten osinko- ja vuokratulojen osalta.

Verot maksetaan oma-aloitteisesti veroilmoituksen annon yhteydessä

On huomattava, että Espanjan ns. autoliquidación-järjestelmän mukaan verot on maksettava oma-aloitteisesti samalla kun annetaan veroilmoitus. Maksettava määrä vastaa veroilmoituksen osoittaman laskelman mukaista verojen määrää.

Yllä mainitusta huolimatta tuloverot voidaan haluttaessa maksaa kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä on 60 prosenttia veroilmoituksen osoittaman laskelman mukaisista veroista, ja toinen erä vastaavasti 40 prosenttia. Jos vuodelta 2023 määräytyvät tuloverot halutaan maksaa kahdessa erässä, jälkimmäinen suoritus on tehtävä viimeistään 5.11.2024. Samalla on huolehdittava, että kyseisenä päivänä on riittävästi varoja espanjalaisella pankkitilillä.