Edunvalvontavaltuutus ja ulkomailla asuminen

On tärkeää huomata, että edunvalvontavaltuutukseen sovelletaan lähtökohtaisesti sen valtion lakia, jossa valtuutuksen antajalla oli asuinpaikka valtuutuksen antaessaan. Ulkomailla asuva voi kuitenkin määrätä, että hänen antamaansa valtuutukseen on sovellettava Suomen lakia.  

Lainvalintamääräyksen puuttuminen saattaa estää valtuutuksen vahvistamisen, koska asuinpaikkavaltion laki ei välttämättä tunne mitään valtuutuksen vahvistamismenettelyä.  Asuinpaikkavaltion laki saattaa myös edellyttää esimerkiksi notaarin luona annettua valtuutusta tai valtuutuksen rekisteröintiä jo valtuutusta annettaessa. Valtuutus saattaa siis olla sovellettavaksi tulevan lain mukaan pätemätön, jos siitä puuttuu lainvalintamääräys.