Avoliitto Espanjassa – mikä merkitys on suhteen rekisteröinnillä?

Itsehallintoalueiden rekisteröityjä avopareja koskeva lainsäädäntö

Espanjassa avoliitossa elävän pariskunnan on syytä tietää, mitä virallisesti ymmärretään käsitteellä pareja de hecho. Sillä tarkoitetaan julkisesti ja vapaasta tahdosta keskinäisen tunnesiteen perusteella vähintään 12 kuukautta yhdessä elänyttä pariskuntaa, jonka avoparisuhde on kyseisillä perusteilla rekisteröity paikalliseen rekisteriin Registro de Parejas de Hecho.

Ns. pareja de hecho -lainsäädäntö ei perustu kansalliseen, vaan itsehallintoalueiden omaan lainsäädäntöön. Andalusian, Baleaarien, Baskimaan, Extremaduran, Galician, Kanariansaarten, Katalonian, Murcian ja Valencian itsehallintoalueet ovat säätäneet oman pareja de hecho -lakinsa. Lisäksi esim. Kastilia-La Manchan ja Kastilia Léonin itsehallintoalueilla avoliitto on myös mahdollista rekisteröidä Registro de Parejas de Hecho -rekisteriin.

Virallisen avoparistatuksen saannin vaatimukset

Seuraavat vaatimukset ovat ns. yleisiä vaatimuksia virallisen avoparistatuksen täyttymiseksi itsehallintoalueesta riippumatta:
– vähintään 18-vuoden ikä sekä oikeustoimikelpoisuus
– pariskunta ei voida olla läheistä sukua keskenään
– kumpikaan ei voi olla avioliitossa
– rekisteröityminen kysymykseen tulevan itsehallintoalueen paikalliseen Registro de Parejas de Hecho -rekisteriin.

Yllä mainittujen vaatimusten lisäksi itsehallintoalueilla on omia erityisiä vaatimuksia virallisen avoparistatuksen saamiseksi. Tyypillisesti vaaditaan asumista yhdessä tietyn minimiajan ennen rekisteröintiä. Esimerkiksi Baleaarien ja Madridin itsehallintoalueiden avoparilainsäädännön mukaan osapuolten on osoitettava rekisteröintiä hakiessaan, että heidän yhteinen vakituinen kotinsa on ollut katkeamattomasti kyseisellä itsehallintoalueella vähintään vuoden ajan. Kataloniassa vastaava asumisaika on kaksi vuotta. Katalonian itsehallintoalueella vaaditun asumisaikavaatimuksen ei kuitenkaan tarvitse täyttyä, jos rekisteröinti hoidetaan notaarin välityksellä. Tällöin notaarin luona on allekirjoitettava erityinen avoparisuhteen virallistama asiakirja (Escritura de Pareja de Hecho).

Virallisen avoparistatuksen merkitys

Virallisesta avoparistatuksesta voi hyötyä monin tavoin. Esim. Baleaarien ja Katalonian itsehallintoalueilla avopuolisot voidaan rinnastaa perillisinä aviopuolisoihin. Andalusiassa virallisen avopuolison asemassa olevalla on puolestaan käyttöoikeus puolisoiden yhteiseen kotiin vuoden ajan toisen puolison kuolemasta lukien.

On huomattava, ettei aviovarallisuussuhteita koskevia säännöksiä koskaan sovelleta avopuolisoiden kohdalla.

Niiden suomalaisten, joilla on Espanjassa virallinen avoparistatus, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä lakia heidän perimykseensä sovelletaan.